0

Nokia reveals Nokia Lumia 720 with a rough price figure