0

Nokia officially announces Nokia Lumia 505 Windows based phone