0

Huawei to launch Huawei W1 mobile phone with 2000mAH battery